Rooster voor het lopende seizoen

 

Seizoen 2020/2021:

Voor het rooster geldt dat vakantieperiodes gelijklopen met de schoolvakanties.

Proefles:
Het is altijd mogelijk om een proefles te doen. Vraag vooraf wel advies. Neem hierover contact op via het contactformulier.

Docenten:
De lessen worden door verschillende bevoegde docenten gegeven. Bij inschrijving wordt je hierover geïnformeerd.

m a a n d a g geen lessen
d i n s d a g geen lessen
w o e n s d a g Body Shape Mirror Centre 19:00 – 20:00
Lyrical Jazz (voor 50+) Mirror Centre 20:00 – 21:15
d o n d e r d a g geen lessen
v r i j d a g Bodyshape Mirror Centre 9:45 – 10:45